Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
848 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 663.1Ng-T
Mục lục Phần I: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn rượu ở nước ta và trên thế giới Phần II: Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn Phần III: Côn nghệ sản xuất cồn etylic Phần Thứ IV: Kiểm tra sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 641.255Ca-N
Mục lục Cocktail - Rượu cocktail và đồ uống hỗn hợp - Đồ uống của các nước
Ký hiệu xếp giá: 641.255Ph-H
Mục lục Tình say bé ngoan - Mơ muối - táo lê - Sirô nho - Vị dâu ...........
Ký hiệu xếp giá: 641.26TK
Chủ đề: Nước uống
Mục lục 1. Cách thắng nước đường 2. Nước cốt dừa 3. Cafe sữa đá 4. Cacao sữa đá lạnh ................
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5Co-S
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Ký hiệu xếp giá: 671.45CNC
Mục lục Chương I: Khái quát về gia công tia lửa điện CHương II: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện CHương III: Các thông số điều chỉnh xung định hình CHương IV: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy...
Ký hiệu xếp giá: 394.151Đo-S
Mục Lục Chương I: Nguồn gốc rượu trung hoa Chương II: Danh tửu trung hoa CHương III: Rượu và văn hóa trung hoa Chương IV: Những mẫu chuyện chung quang chiếu rượu Chương V: Hội tao đàn và thi sĩ tữu đồ
Ký hiệu xếp giá: 338.951C118 2013
Trình bày các nghiên cứu, phân tích tình huống, qua đó cho thấy một số nước đang phát triển đã sử dụng ngành công nghiệp nhẹ như thế nào để tạo việc làm, và mang lại thịnh vượng. Cuốn sách đi sâu vào...
Đang xem: 1044