Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
705 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 667.6N5768c 2019
Chủ đề: Công nghệ sơn
Trình bày khái niệm cơ bản về công nghiệp sơn, xử lý bề mặt trước khi sơn; công nghệ sơn dung môi, sơn bột và sơn gốc nước; công nghệ sơn đồ gỗ, tạo màng và sấy màng sơn, công nghệ sơn điển hình,...
Ký hiệu xếp giá: 667.9O681 2007
Third Edition brings acclaimed textthoroughly up to date with the latestorganic coatings technology Organic Coatings, Third Edition is an unparalleled reference and text for organic coatings...
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5Co-S
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Ký hiệu xếp giá: 671.45CNC
Mục lục Chương I: Khái quát về gia công tia lửa điện CHương II: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện CHương III: Các thông số điều chỉnh xung định hình CHương IV: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 1M100TH
"Báo slao sli tò toóp" trai gái hát đối đáp của người Nùng Cháo thường vào ban đêm do phía con trai (hoặc con gái) khơi mào và chủ động. Sách sưu tầm và giới thiệu "Báo slao sli tò toóp" một điệu hát...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 8Đ312V
Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước là bộ phận của sử thi dân tộc Mường là niềm tự hào của người Mường, là tác phẩm văn học dân gian mang tính sử thi phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan quan quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 667.6T137p
Contents: Part preparation processes and equipment; Paint components; Liquid organic coatings; Paint manufacturing process; Color matching and color control; Liquid paint application systems;...
Ký hiệu xếp giá: 667.759 597TK
Lời nói đầu Chương 1 : Sơn ta - sơn mài, cội nguồn thiên nhiên và lịch sử Chương 2 : Sơn mài mỹ nghệ và sơn mài nghệ thuật Chương 3 : Sơn mài - Nguyên liệu Chương 4 : Sản phẩm mỹ nghệ sơn mài & Các...
Đang xem: 1472