Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1449 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97 GI-CH
Mục lục Chương I: Có thái độ ung dung tích cực Chương II: Sức sống và hiệu suất làm việc Chương III: Kết giao rộng rãi CHương IV: Biết cách ăn nói Chương V: Mở rộng quan hệ với bạn bè Chương VI: Để...
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97 Va-S
Chương 1: Một số vấn đề chung về đình công và quyền đình công Chương 2: Đình công - Thực trạng và những bài học Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 01 L504V 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm 12 phần. Phần I: Luật Việc làm - Bộ luật Lao động - Luật Công đoàn. Phần II: Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ. Phần III:...
Ký hiệu xếp giá: 335.54 TK
Chương 1: Những thuyết lý cơ bản về trò chơi Chương 2: giới thiệu một số trò chơi
Ký hiệu xếp giá: 335.53 CN
Phần 1: Đảng, Bác Hồ nói về vai trò của thanh thiếu niên Phần 2: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho thanh niên Phần 3: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội Phần 4: Một số văn bản chỉ đạo...
Ký hiệu xếp giá: 335.53 Tk
Mục lục Lời giới thiệu I. Mục tiêu, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2002-2007 II. Khẩu hiệu hành động
Ký hiệu xếp giá: 335.533 TK
Những nội dung cơ bản của công tác phát triển đoàn viên mới Mở lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới Bồi dưỡng đoàn viên thông qua việc thực hiện chương...
Ký hiệu xếp giá: 335.538 1 TK
Mục lục Chương I: Chuyện thật như đùa Chương II: Duyên nợ với đoàn Chương III: Đội ngũ tuổi trẻ Chương IV: Cơ sở oi ta đã về đây Chương V: bên lề đại hội Chương VI: Ai bảo đi tây là sướng Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 335.531 Đ-Lệ
Phần 1: Những vấn đề về đoàn viên Phần 2: Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS HCM Phần 3: Những vấn đề về tổ chức cơ sở đoàn Phần 4: tổ chức Đoàn khối, Đoàn ngành, ... Phần 5: tổ chức đoàn trong quân...
Đang xem: 1398