Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3123 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.113 076 Đ450S
Tập này trình bày những vấn đề sau: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, phương pháp tĩnh hình học - động lực, các định lý tổng quát của động lực học, động lực học vật rắn, cân bằng của cơ...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 6 Đ450S
Tập này trình bày những vấn đề sau: Động học: bài toán phẳng, bài toán ma sát, bài toán không gian, phương pháp ma trận giải các bài toán tĩnh học; Tĩnh học: chuyển động của điểm, chuyển động quay...
Ký hiệu xếp giá: 531.113 Đ450S
Tập này trình bày những vấn đề sau: các khái niệm và các định luật của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động, các đại lượng đặc trưng của hệ cơ và vật rắn, nguyên lý Đalămbe, các định lý...
Ký hiệu xếp giá: 621 Đa-N
Mục lục Phần I: Cơ học vật rắn tuyệt đối Chương I: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối CHương II: hệ lực phẳng đồng quy Chương III: Ngẫu lực Chương IV: hệ lực phẳng bất...
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Đ450S
Quyển sách gồm 02 phần chính là tĩnh học và động học bao gồm những nội dung: Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; ma sát; hệ lực không gian; trọng tâm; động học điểm; chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 2 Đ450S
Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần: phần một có 9 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực cơ học vật rắn - cơ học lý thuyết; Phần hai có 5 chương gồm các nội...
Ký hiệu xếp giá: 621.51 9 Ng-H
Mục lục Phần I: Cơ sở về những lý thuyết liên quan Phần II: Các phương pháp thực nghiệm
Ký hiệu xếp giá: 536 Ky-N
PHẦN 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT Chương 1: Những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí Chương 2: Định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 Ch-D
1. Phun bêtông khô 2. Bêtông 3. Sửa chữa khe co dãn chắn nước
Ký hiệu xếp giá: 621.314 Ky-A
Phần 1: CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CÁC LOẠI ĐIỆN MÔI DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRƯỜNG CAO Chương 1: Các điện ngoài và hiện tượng phóng điện của chất khí Chương 2: Cơ sở vật chất của...
Đang xem: 2294