Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2242 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.105 V500C
Cuốn sách này trình bày các nội dung: tính chất vật lý của đất và phân loại đất, tính chất cơ học của đất, lún của nền đất, sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất, áp lực đất lên tường chắn, các...
Ký hiệu xếp giá: 624.151 C4961co
Chủ đề: Cơ học đất
Trình bày kiến thức về cơ học đất bao gồm tính chất vật lý của đất, ứng suất trong đất, biến dạng của đất nền, sức chịu tải của đất nền, áp lực ngang của đất, trạng thái tới hạn và mô hình Cam-Clay.
Ký hiệu xếp giá: 620.105 NG527Đ
Chủ đề: Cơ học đất
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Bản chất và tính chất vật lý của đất; các tính chất cơ học của đất; phân bố ứng suất trong đất; dự tính độ lún của nền đất; sức chịu tải của nền đất; áp...
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất Chương 2: Phân loại đất theo mục đích XD Chương 3: Các tính chất vật lý cơ bản của đất Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất Chương 5: Thấm của...
Ký hiệu xếp giá: 624.151 NG527U 2014
Nội dung sách gồm các phần: ứng suất và biến dạng trong đất; đường ứng suất; đường ứng suất trong các bài toán địa kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 620.105 TH300NGH
Sách trình bày 11 bài thí nghiệm cơ học đất: phân loại đất - mô tả đất xáo trộn và không xáo trộn - xác định độ chứa nước - xác định hệ số rỗng - xác định độ bão hòa; thí nghiệm xác định tỉ trọng...
Ký hiệu xếp giá: 666 Đa-S
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các hệ keo sét - nước Chương 3: Một số đặc điểm của lưu biến học Chương 4: Thể nhão dẻo của hệ sét - nước Chương 5: Biến đổi trong quá trình gia nhiệt Chương 6: Sự tạo...
Ký hiệu xếp giá: 631.402 3 Th-D
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Ba-Đ
Chương 1: Các chỉ tiêu về tính chất vật lý và trạng thái của đất Chương 2: Các tính chất cơ học của đất Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất Chương 4: Lún của nền đất Chương 5: Sức chịu tải của nển...
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-T
Phần đề bài và phần đáp số và bài giải Chương 1: Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng Chương 2: Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động Chương 3: Xác định nội lực...
Đang xem: 167