Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
65 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.2 L250V
Phần II cuốn sách trình bày các nội dung chủ yếu gồm: khái niệm chung về công trình cầu; cấu tạo chung kết cấu cầu; các nguyên lý tính toán kết cấu cầu; tính toán nội lực các bộ phận của kết cấu nhịp...
Ký hiệu xếp giá: 624.2 L250TH
Quyển sách này trình bày cấu tạo các bộ phận cầu bê tông cốt thép, các tiêu chuẩn chung về thiết kế như tải trọng, cách xác định nội lực và tính toán kiểm tra cho hệ cầu dầm. Nội dung cụ thể gồm có:...
Ký hiệu xếp giá: 624.32 NG527NH
Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề cơ bản về công trình trên đường ô tô và trên đường sắt; các bộ phận và các hệ thống chính của công trình cầu; các bước triển khai thực hiện một dự án cầu; các...
Ký hiệu xếp giá: 624.7 Th-B
Phần 1 : TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Chương 1: Các quy định chung Chương 2: Các đặc điểm chung về thiết kế Chương 3: Tải trọng Chương 4: Móng Chương 5: Tường chắn Chương 6: Kết cấu hạ tầng Chương 7: BTCT...
Ký hiệu xếp giá: 624.202 85 NG527V
Chủ đề: Cầu đường
Nội dung của cuốn sách này gồm có: giới thiệu chung về Midas, tính toán cầu đức hẫng bằng Midas. Chương trình Midas có nhiều tính năng tiên tiến và có thể tính toán nhiều loại kết cấu khác nhau, cuốn...
Ký hiệu xếp giá: 624.7 Th-Ô
Chương 1: Khảo sát cầu nhỏ và cống Chương 2: Tính toán lưu lượng Chương 3: Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống Chương 4: Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ Chương 5: Thiết kế kết cấu cống...
Ký hiệu xếp giá: 624.202 88 Kh-C
Chương 1: Công tác khai thác, bảo quản và tu sửa cầu Chương 2: Kiểm định cầu cũ Chương 3: Gia cố cầu
Ký hiệu xếp giá: 624.2 Ki-C
Phần 1: Khái niệm kiểm tra cầu Phần 2: Các dạng cầu, các nguyên nhân gây hư hỏng đối với cầu và các loại hư hỏng vật liệu Phần 3: Nội dung kiểm tra các bộ phận cầu Phần 4: Hướng dẫn kiểm tra
Ký hiệu xếp giá: 624.257 Th-T
Chương 1: Công tác Bêtông, cốt thép và ván khuôn Chương 2: Thi công thân trụ Chương 3: Xây dựng cầu bêtông cốt thép đúc tại chỗ Chương 4: Chế tạo cầu bêtông cốt thép lắp ghép và bán lắp ghép Chương...
Ký hiệu xếp giá: 624.257 Th-T
Chương 1: Công tác Bêtông, cốt thép và ván khuôn Chương 2: Thi công thân trụ Chương 3: Xây dựng cầu bêtông cốt thép đúc tại chỗ Chương 4: Chế tạo cầu bêtông cốt thép lắp ghép và bán lắp ghép Chương...

Trước

01

02

03

04

05

06

07

Sau

Đang xem: 970