Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3007 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 621 8Cad/cam
Chương 1: Mở đầu Phần I : Công nghệ thông tin - Cơ sở của CAD/CAM Chương 2: Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính Chương 3: Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của máy tính Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 003.728 5CAD
Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM Phần 2: Mô hình hóa học Phần 3: Thiết kế tạo hình Phần 4: Thực hành thiết kế tạo hình
Ký hiệu xếp giá: 003.728 5CAD/CAM
Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM Phần 2: Mô hình hóa học Phần 3: Thiết kế tạo hình Phần 4: Thực hành thiết kế tạo hình
Ký hiệu xếp giá: 670.285PH105H
CAD/CAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính số, là nền tảng của các nhà máy tự động có sự tích hợp với máy tính trong tương lai. Nội dung cuốn sách này gồm: điều khiển số truyền thống, lập trình vật...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071R5162a
An extensively revised and updated edition of this popular and accessible text. Approaches and Methods in Language Teaching Third edition is an extensive revision of this highly successful book. As...
Ký hiệu xếp giá: 418.02R6595
Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the...
Ký hiệu xếp giá: 332.120711G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 401.93L7239h
Contents: learning a first language; theoretical approaches to explaining second language learning; factors affecting second language learning; learner language; Observing second language teaching;...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071B893i
Contents: Language and education; Second language learning; Language in British education; Literature and education; The politics of language teaching; Research and understanding.
Đang xem: 1835