Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 Ky-H
Bài 1: Tổng quan truyền hình, tổng quan camara Bài 2: Ống kính Bài 3: Các tùy chọn trong nguyên lý truyền hình Bài 4: Mặt bia và quét bia Bài 5: Xử lý tín hiệu Bài 6: Mã hóa hay định dạng Video Bài...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 8 Au-S
Chương 1: Đại cương về Audio và Video Chương 2: Hệ thống Audio và Video Chương 3: Chuyển đổi tương tự số Chương 4: Camera định hình Chương 5: Truyền dẫn số Chương 6: Xử lý tín hiệu số Chương 7: Nén...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 N5765l 2020
Giới thiệu kiến thức cơ bản về cài đặt Adobe Premiere Pro CC trong làm phim; làm quen với phần mềm Adobe Premiere Pro CC; các thiết lập video; xử lý các Field video liên kết; âm thanh và hiệu ứng;...
Ký hiệu xếp giá: 418.0078 S5533u
Using film and video in the classroom is motivating and fun but can be daunting for the teacher. This book guides and supports teachers with plenty of practical suggestions for activities which can...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 S2179v
Adrian Sandmeier is here to help you kickstart your efforts with video and produce stellar work capable of closing deals. After assessing your situation and capabilities, you’ll learn how to match...
Đang xem: 2562