Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
494 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332C9528
This book includes: Money and the Financial System; Fundamentals of Banking; Macroeconomics; Monetary Policy.
Ký hiệu xếp giá: 339.530 72H523Đ
Báo cáo này gồm những nội dung chính sau: nhu cầu và tác động, huy động và sử dụng nguồn lực, chương trình cải cách chính sách, các phụ lục thống kê.
Ký hiệu xếp giá: 333.734 303Ba-D
A: Những kiến thức cơ bản về bảo lãnh & tín dụng dự phòng; B: Luật, thông lệ & thực tiễn về cam kết bảo lãnh trên thế giới; C: Những điều luật quốc tế về bảo lãnh & tín dụng thư dự phòng
Ký hiệu xếp giá: 332.6Da-C
Chương 1: Giới thiệu lý thuyết đầu tư hiện đại Chương 2: Các loại chứng khoán và thị trường chứng khoán Chương 3: Kết hợp các chứng khoán trong danh mục đầu tư Chương 4: Truy tìm tập hợp hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 332.401Ly-T
Chương 1. Những vấn đề lý luận về tài chính. Chương 2. Ngân sách nhà nước. Chương 3. Tài chính doanh nghiệp Chương 4. Bảo hiểm. Chương 5. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Chương 6. Tín dụng. Chương 7....
Ký hiệu xếp giá: 332.401Ly-T
Chương 1. Những vấn đề lý luận về tài chính. Chương 2. Ngân sách nhà nước. Chương 3. Tài chính doanh nghiệp Chương 4. Bảo hiểm. Chương 5. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Chương 6. Tín dụng. Chương 7....
Ký hiệu xếp giá: 332.45076B152.2008
Chủ đề: Tiền tệ
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ...
Ký hiệu xếp giá: 332.4TR120V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tiền - các khái niệm cơ bản, tổng quan thị trường tài chính, lãi suất và suất sinh lời, lý thuyết lượng cầu tài sản, lý thuyết lượng cầu tiền tệ, phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 332.42Ca-T
1. Tiền tệ và sự tạo tiền 2. Các yếu tố kinh tế vi mô 3. Hệ thống tiền tệ quốc tế đồng tiền kim khí 4. Các chú thích kỹ thuật khác nhau 5. Quỹ tiền tệ quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 332.409S431H
“Chiến tranh tiền tệ” đề cập đến một cuộc chiến khốc liệt, không khoan nhượng và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế...
Đang xem: 1465