Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3620 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M 2013
Giáo trình trình bày những nội dung sau: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, công nghệ gia công chi tiết điển hình, thiết kế đồ gá, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.
Ký hiệu xếp giá: 621.807P104N
Giáo trình này trình bày các vấn đề sau: các khái niệm và định nghĩa, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công cắt gọt, chuẩn và cách chọn chuẩn, thiết kế quy trình công nghệ, phôi và...
Ký hiệu xếp giá: 621.807P300T
Nội dung giáo trình này gồm : Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy (khái niệm và định nghĩa, chất lượng gia công chi tiết, chuẩn và gá đặt, phương pháp thiết kế - quy trình công nghệ); Đặc...
Ký hiệu xếp giá: 004.607NG527B
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính; những khái niệm cơ bản của mạng máy tính; mô hình truyền thông; mô hình kết nối các hệ thống mở; các đặc tính...
Ký hiệu xếp giá: 004.6H531N 2013
Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng được các kỹ thuật phổ biến trên hạ tầng mạng. Giáo trình sử dụng tập lệnh trên thiết bị Cisco làm các ví dụ minh họa...
Ký hiệu xếp giá: 005.807TH103TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về bảo mật thông tin và lý thuyết mã hóa; mã hóa khóa đối xứng; quản lý và phân phối hóa; mã hóa khóa công khai; chữ ký điện tử và chứng thực điện tử; một số giao...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071R5162a
An extensively revised and updated edition of this popular and accessible text. Approaches and Methods in Language Teaching Third edition is an extensive revision of this highly successful book. As...
Ký hiệu xếp giá: 418.02R6595
Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the...
Đang xem: 837