Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
45 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.516 Ph-P
Chương 1: Sự lựa chọn các phương án Chương 2: Mục tiêu kinh tế Chương 3: Mô hình thị trường cạnh tranh Chương 4: Nhận dạng lợi ích và chi phí Chương 5: Đánh giá với giá cả thị trường Chương 6: Đánh...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76 H531L 2012
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76 H531L
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận. Những bài tập mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76 PH104V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Chi phí và phân loại chi phí; Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính; Tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76 H531L 2010
Cuốn sách trình bày các bài tập kế toán chi phí ,nội dung gồm: những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và...
Ký hiệu xếp giá: 657.42076 P535B2014
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.42076 P535B2009
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.155 GI-108T 2013
Cuốn sách trình bày nguyên lý tính chi phí kinh doanh, tính chi phí kinh doanh theo loại và theo điểm, hình thành các điểm tính chi phí.
Ký hiệu xếp giá: 657.83 Ha-V
Chương 1: Nhiệm vụ kế toán và tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ; Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản nợ...

Trước

01

02

03

04

05

Sau

Đang xem: 1400