Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3222 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.6G277a 2008
Administering Medications: for Pharmacology for Health Careers is designed to teach health care students entering medical assisting and other allied health care professions about the safe...
Ký hiệu xếp giá: 615.1T7721d 2020
Trình bày các kiến thức cơ bản về dược lực đại cương, thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương, Autacoid - các thuốc kháng viêm, thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật, hormon và thuốc kháng...
Ký hiệu xếp giá: 615.1Đ108V
Chủ đề: Dược lý học
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về dược lý học: dược lý học đại cương, thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật, thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, hóa học trị liệu, thuốc tác...
Ký hiệu xếp giá: 615.1M2172d 1
Chủ đề: Dược lý học
Cuốn sách bao gồm các nội dung: Dược lý đại cương; Thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương; Thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật; Thuốc kháng histamin H1 và thuốc tác động trên hệ hô hấp;...
Ký hiệu xếp giá: 615.1M103T
Chủ đề: Dược lý học
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật về dược lý học như: Dược động học, tác dụng và cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của thuốc. Tập 1 gồm chủ yếu phần dược...
Ký hiệu xếp giá: 615.1M103T
Chủ đề: Dược lý học
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật về dược lý học như: Dược động học, tác dụng và cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của thuốc. Tập 2 gồm các chương: thuốc...
Ký hiệu xếp giá: 615.1M2172d 2
Chủ đề: Dược lý học
Cuốn sách bao gồm các nội dung: Hormon; Thuốc tác động trên hệ tim mạch; Kháng sinh kháng khuẩn; Thuốc kháng nấm, kháng virus; Thuốc trị ký sinh trùng; Vitamin; Thuốc kháng ung tư
Ký hiệu xếp giá: 615.1NG527X
Cuốn sách này giới thiệu những nguyên lý cơ bản, những cơ chế chủ yếu về tác dụng của thuốc ở mức độ phân tử.
Ký hiệu xếp giá: 615.07H407TH
Cuốn sách trình bày các nội dung: Đại cương về chăm sóc dược; Giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan - thận; Kiểm soát tương tác thuốc trong điều trị; Chăm sóc dược cho bệnh nhân hen...
Ký hiệu xếp giá: 615.1T7721d 2009
Trình bày những khái niệm cơ bản. Giới thiệu những kiến thức về: dược động liều tiêm mạch, dược động trong liều không tiêm mạch, dược động liều tiêm truyền, dược động liều trong đa liều, hấp thu...
Đang xem: 619