Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
25 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306NH556D
Chủ đề: Di sản văn hóa
Sách trình bày những nội dung sau: sự ra đời công ước bảo vệ di sản thế giới về văn hóa và thiên nhiên; tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách di sản thế giới; 7 kỳ quan thế giới cổ đại; 7 kỳ quan thế...
Ký hiệu xếp giá: 576.5L250Đ
Chủ đề: Di truyền học
Nội dung của quyển sách bao gồm: vật chất di truyền; Sao chép ADN; Đột biến; Mã di truyền; Di truyền thể thực khuẩn; Di truyền vi khuẩn; ADN tái tổ hợp; Di truyền nhiễm sắc thể; Di truyền vi nấm; Di...
Ký hiệu xếp giá: 57605Co-H
Chủ đề: Di truyền học
Chương 1: Vật chất di truyền Chương 2: Sao chép ADN Chương 3: Đột biến Chương 4: Mã di truyền Chương 5: Di truyền thực khuẩn thể Chương 6: Di truyền vi khuẩn Chương 7: ADN tái tổ hợp Chương 8: Di...
Ký hiệu xếp giá: 576.5KH504H
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: vật chất di truyền; cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen; di truyền vi sinh vật; công nghệ DNA tái tổ hợp; một số phương pháp cơ bản sử dụng trong công...
Ký hiệu xếp giá: 660.65TR312Đ
Nội dung của quyển sách gồm có: khái quát về công nghệ sinh học và công nghệ di truyền, các kỹ thuật chủ yếu trong công nghệ di truyền, các kỹ thuật chủ yếu trong phân tích axit nucleic, công nghệ di...
Ký hiệu xếp giá: 910.9B510Đ
Chủ đề: Di sản văn hóa
Sách giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, các kỳ quan và cả các kỳ quan thiên nhiên ở một số nước Châu Á đã được UNESCO công nhận và xếp loại như: Thung lũng bamian thiên đàng hạ giá; Hai pho tượng...
Ký hiệu xếp giá: 910.959 7D300S
Cuốn sách giới thiệu một số di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như: Vịnh Hạ Long; Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng; Quần thể di tích Huế; Phố cổ Hội An; Di sản văn hóa Mỹ Sơn.
Ký hiệu xếp giá: 910.9B510Đ
Chủ đề: Di sản văn hóa
Sách giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, các kỳ quan và cả các kỳ quan thiên nhiên ở châu Đại dương và châu Nam cực đã được UNESCO công nhận và xếp loại.
Ký hiệu xếp giá: 915.979 5NG527A
Toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 200 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh được phân bổ khắp các huyện, thị trong tỉnh. Cuốn sách này giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về di tích, danh thắng, địa...
Ký hiệu xếp giá: 576.507 6Di-T
Chương 1: Phương pháp giải bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền Chương 2: Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền Chương 3: Phương pháp giải bài tập về đột biến gen

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 990