Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
82 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 952L302S
Lịch sử Nhật Bản từ lúc hình thành qua các thời kỳ lịch sử
Ký hiệu xếp giá: 915.970 4B566NG
Sách giới thiệu các địa danh du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận, Phan Thiết, Ninh Thuận, Phan Rang, Nha Trang, Đà Lạt; Đăk Lăk, Gia Lai.
Ký hiệu xếp giá: 658.84Ma-L
Chương 1: Tổng quan về Marketing và Marketing du lịch Chương 2: Sản phẩm dịch vụ du lịch Chương 3: Giá cả Chương 4: Hệ thống phân phối Chương 5: Chiêu thị Chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch...
Ký hiệu xếp giá: 895.63Đ450R
Ký hiệu xếp giá: 895.68H300K
Đang xem: 263