Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
899 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.0071 B5953d
Using dialogues in different contexts, this book provides over 100 practical activities for teachers to adapt for their classrooms. These activities encourage learners to look at the English language...
Ký hiệu xếp giá: 428.34071 U721D
Discussions and More is an updated version of the classic handbook Discussions that Work and an invaluable resource for teachers who want to provide learners with a varied range of successful...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 TR561KH
Sách trình bày các mẫu đàm thoại theo chủ điểm khác nhau: đồng ý, không đồng ý, thuyết phục, những điều đáng phàn nàn, phản hồi lại những điều khoogn hài lòng, bình luận, sở thích, cung cấp thông...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 TR561KH
Sách trình bày các mẫu đàm thoại theo chủ điểm khác nhau: chào hỏi, làm quen, nói chuyện điện thoại, giờ và ngày tháng, miêu tả người, yêu cầu giúp đỡ, xin lỗi, tôi rất thích nói tiếng Anh, hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H599
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M345
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H235
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T165i 2007
Contents: academic life around the world; experiencing nature; living to eat, or eating to live; in the community; home; cultures of the world; health; entertainment and the media; social life;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T5319i 2007
Contents: neighborhoods, cities, and towns; shopping and e-commerce; friends and family; health care; men and women; sleep and dreams; work and lifestyles; food and nutrition; great destinations; our...
Đang xem: 685