Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
910 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L655M
Nội dung sách gồm có 45 bài luận cấp độ A, 45 bài luận cấp độ B, 45 bài luận cấp độ C, 45 lá thư thương mại, mẫu thiệp tiếng Anh các loại.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655B 2008
Nội dung sách gồm 4 IELTS listening tests, 20 IELTS reading tests, 10 IELTS writing tests cho cả hai hệ đào tạo tổng quát và học thuật.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655C.a
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655C.b
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655N 2011
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing socially, writing to exchange information, writing forrmally, writing online for a reading puplic, appendix, mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W584
Including 4 sections: how am I communicating, how can I be an effective writer, what tone should I use, who is my reader; mini-dictionary, answer key, acknowledgements.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 V493
Quyển sách này là tập hợp những kỹ năng viết tiếng Anh cùng với các đề tài thường gặp nhất trong những kỳ thi ở các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh từ các lĩnh vực giáo dục, khoa học...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 P988
Cuốn sách trình bày 75 bài tiểu luận mẫu thường có trong kỳ thi TOEFL.
Đang xem: 396