Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
174 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.634C455NG
Chủ đề: Enzyme (Sinh học)
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Những hiểu biết cơ bản về Enzym; những phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Enzym; Enzym cố định (Enzym không hòa tan); thu nhận Enzym từ...
Ký hiệu xếp giá: 660.634PH104TH
Chủ đề: Enzyme (Sinh học)
Sách trình bày: lược sử phát triển enzyme học; các phương pháp nghiên cứu enzyme; cấu trúc phân tử enzyme; tính đặc hiệu của enzyme; các chất xúc tác; các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng...
Ký hiệu xếp giá: 620.869 02Ng-D
Phần 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động Phần 2: Vệ sinh lao động Phần 3: Kỹ thuật an toàn Phần 4: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
Ký hiệu xếp giá: 571.2Si-V
Chương 1: Bạn và thù dưới kinh hiển vi Chương 2: Sinh học vi sinh vật nhân sơ Chương 3: Sinh học vi sinh vật nhân khuẩn Chương 4: Sinh học các cơ thể vô bào. Siêu giới Virus Chương 5: Sinh trưởng và...
Ký hiệu xếp giá: 570.28N527V
Chủ đề: An toàn sinh học
Quyển sách này giới thiệu hai nội dung chính là an toàn sinh học phòng thí nghiệm và an toàn sinh học sinh vật chuyển gen. An toàn sinh học phòng thí nghiệm đề cập đến những vấn đề an toàn sinh học,...
Ký hiệu xếp giá: 571.1S5543a 2005
This book focuses on the evolution and mechanisms of animal body functions from genes to organ systems to the whole organism interacting with its environment.It is designed for mid-to upper-level...
Ký hiệu xếp giá: 572.076Ng-T
Chủ đề: Sinh hóa học
Mục lục' Chương I: Tính chất cơ bản của các phân tử sinh học CHương II: Thành phần cấu tạo tế bào Chương III: Enzym Chương IV: Sinh học phân tử Chương V: Năng lượng sinh học Chương VI: Trao đổi chất...
Ký hiệu xếp giá: 153B9925b
Với Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Thông Minh, Tony Buzan hướng các em học sinh tập trung vào phần trọng tâm, cũng như tất cả các chi tiết khác có liên quan. Công cụ này có thể giúp các em sử dụng được cả hai...
Đang xem: 932