Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1110 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 370.129 597TK
1. Quan điểm về học và dạy 2. Quan điểm về học về dạy toán 3. Quan điểm về nghiên cứu khoa học về người giáo viên và ngành sư phạm 4. Quan điểm về giáo dục từ xa 5. Tư duy về chiến lược giáo dục
Ký hiệu xếp giá: 370.129 597TK
Mục lục Phần I: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức quốc tế Phần II: Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 Phần III: Các chính sách và giải pháp chung...
Ký hiệu xếp giá: 370.9597H987g
Tập hợp những bài viết của nhà giáo Huỳnh Thế Cuộc về cuộc đời làm nhà giáo của ông, những năm tháng hoạt động trên cương vị người thầy giáo, người lãnh đạo: Bác Hồ của chúng ta; Giáo dục - một niềm...
Ký hiệu xếp giá: 371.1N5769
Sách giới thiệu hơn một trăm gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đang tỏa sáng trong ngành giáo dục Việt Nam. Trên một trăm gương mặt giáo dục Việt Nam năm 2008 chính là những tấm gương...
Ký hiệu xếp giá: 370.129 597TK
Mục Lục Phần I: văn hóa giáo dục lạc Việt Phần II: Đạo đức người thầy trong nền văn hóa Việt Nam Phần III: Một số vấn đề thời sự trong nền giáo dục Việt Nam hiện đại
Ký hiệu xếp giá: 378.1D305Đ
Sách trình bày những bài phát biểu, diễn văn trong buổi diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam vào hai ngày 22-23 tháng 6 năm 2004 với chủ đề " Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế". Những nội...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 07T310H
Sách trình bày toàn văn Luật giáo dục của nước Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14-6-2005.
Ký hiệu xếp giá: 371.2Qu-H
Chương 1: Phân tích cấu trúc và cường độ lao động của nhà giáo Chương 2: Phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội của lao động sư phạm Chương 3: Các đặc điểm của thanh thiếu niên, đối tượng giáo dục - đào...
Ký hiệu xếp giá: 371.12To-D
Chương 1: Sự cầu thiết của tổ chức hoạt động giáo dục Chương 2: Hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục Chương 3: Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp
Đang xem: 1331