Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3225 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.1 V500Đ
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: một số vấn đề cơ sở của hóa học, chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học cơ sở của nhiệt động học hóa học, căn bằng hóa học, tốc độ và cơ...
Ký hiệu xếp giá: 519.3 Ly-Ư
Chương 1: Lý thuyết các điều kiện cần tối ưu của Dubovitsky - Milyutin Chương 2: Lý thuyết các điều kiện cực trị của Neustadt Chương 3: Điều kiện cần cho các bài toán tối ưu với hàm Lipschitz Chương...
Ký hiệu xếp giá: 530 Ng-M
Phần I: Cơ học lí thuyết Phần II: Điện động lực học và thuyết tương đối
Ký hiệu xếp giá: 541.370 71 Di-T
Phần 1: Lớp điện tích kép Phần 2: Động học quá trình điện cực Phần 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực Phần 4: Động học Một số quá trình điện cực thường gặp Phần 5: Một số quá...
Ký hiệu xếp giá: 541.36 Ho-L
Mục lục Chương I: Nguyên lý I của nhiệt động học và áp dụng nguyên lý này vào hóa học Chương II: Nguyên lý II của nhiệt động học và áp dụng nguyên lý này vào hóa học Chương III: Cân bằng hóa học...
Ký hiệu xếp giá: 153.019 Th-T
1. Chuẩn bị một cuộc thuyết trình. 2. Chuẩn bị cá nhân. 3. Diễn đạt một bài thuyết trình. 4 Ứng xử với khán giả.
Ký hiệu xếp giá: 660 Ca-H
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết Chương 1: Các chu trình Chương 2: Các thiết bị truyền nhiệt Phần 2: Bài tập - lời giải Phần 3: Các phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 660 Ca-H
Phần 1: Các quá trình thủy động học Chương 1: Những nguyên lý thủy lực học Chương 2: Sự vận chuyển chất lỏng Chương 3: Sự nén khí Chương 4: Phân ly hệ khí không đồng nhất Chương 5: Phân chia hệ chất...
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Cơ-T
Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm Chương 2: Các định lý tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn Chương 3: Chuyển động xuên tâm Chương 4: Những cơ sở của...
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Cơ-T
PHẦN I: CƠ HỌC PHI TƯƠNG ĐỐI TÍNH Chương 1: Các phương trình chuyển động Chương 2: Các định luật bảo toàn Chương 3: Chuyển động xuên tâm Chương 4: Các dao động nhỏ Chương 5: Chuyển động của vật rắn...
Đang xem: 2544