Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
644 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.2Ch-C
Chương 1: Những vấn đề chung về chiết và phân chia bằng dung môi hữu cơ Chương 2: Chiết tách các hợp chất nội phức Chương 3: Chiết tách phức chứa bão hòa phối trí và tích điện Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 543Ho-C
Chủ đề: Hóa phân tích
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.028Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Ký hiệu xếp giá: 547Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Phần 1: Phân tích định tính Phần 2: Phân tích định lượng Phần 3: phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 543V8721h 2
Chủ đề: Hóa phân tích
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên Dược tiếp tục học tốt các môn nghiệp vụ như Bào chế, dược liệu, dược lí, hóa dược, công nghiệp dược và nhất là môn kiểm nghiệm thuốc. Nội dung...
Ký hiệu xếp giá: 543.085 8Tu-M
Mục lục Phần I: Phương pháp phổ phân tử và ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phân tử Chương I: Các vấn đề chung của phương pháp phổ phân tử CHương II: PHương pháp phổ điện tử Chương III: Phổ dao động và...
Ký hiệu xếp giá: 515.34Bi-P
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Ký hiệu xếp giá: 545.076NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 543.028Ca-B
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô...
Ký hiệu xếp giá: 543H407M
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học; Các phương pháp công cụ và một số tài liệu tham khảo.
Đang xem: 1585