Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2407 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Từ điển gồm 44 chương bao quát tất cả các lĩnh vực sinh học, ngoài ra còn có bảng tra cứu các mục từ, bảng tra cứu theo tên sinh vật tiếng Việt, bảng tra cứu theo tên sinh vật La Tinh và phần gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Cuốn từ điển có hơn 4000 thuật ngữ về các lĩnh vực đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần Việt - Anh liệt kê hầu hết những thuật ngữ đã đề cập ở phần Anh - Việt.
Ký hiệu xếp giá: 530.03 Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 895.703 T550V
Từ điển cung cấp và giải thích những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm và về văn học của Hàn Quốc và thế giới trong khoảng 100 năm trở lại bằng tiếng hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 427.0071 L437d
Dictionary Activities is a fantastic teaching resource which helps students get to know their dictionaries by explaining dictionary features and how to navigate them. The book also covers more...
Ký hiệu xếp giá: 615.103 D557Đ
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế...
Ký hiệu xếp giá: 615.103 D928d 1
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế...
Đang xem: 175