Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
63 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 828.03 H353K
Cuốn sách là câu chuyện của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam nói về tội ác của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà hậu quả còn lại đến tận bây giờ. Cuốn sách là một lời kêu gọi...
Ký hiệu xếp giá: 818.03 NG527QU
Sách gồm những bài viết sau: Những năm tháng đâu đời tham gia cách mạng ở Hưng yên( 1939-1943); Hà Nội- cách mạng mùa thu 1945(8-1943-8-1945); Những năm tháng kháng chiến chống thực dân pháp ở" khu...
Ký hiệu xếp giá: 818.880 3 Na-H
Mục lục Chương I: Tôi nắm quyền chỉ huy quân đội tại Đông Dương CHương II: Tình hình Đông Dương khi tôi đến CHương III: " kế hoạch navarre CHương IV: Việc điều hành cuộc chiến tranh CHương V: Nỗ lực...
Ký hiệu xếp giá: 818.03 Đ455S
Tập hồi ức "Đường xuyên Trường Sơn" là chặng đường hơn mười năm hoạt động trong đạn bon khốc liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, cũng là quãng...
Ký hiệu xếp giá: 818.903 L250C
Là tập hồi ký của một người hoạt động vận động và tổ chức thanh niên miền Trung, đặc biệt là thanh niên hai thành phố lớn Đà Nẵng và Huế trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960 – 1975 (Còn...
Ký hiệu xếp giá: 895.68 Y500K
Cuốn sách này kể lại toàn bộ cuộc đời của Fukuzawa Yukichi với những nỗ lực không mệt mỏi góp phần mang lại sự thành công cho cuộc Minh Trị Duy tân (1868) ở Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 306.0973 A51223
America at the Dawn of a New a Millenniun is a very good resource for ESL advance Reading and Conversation Classes. A Yugoslavian student, Ana Kovach, wants to better understand the American Culture...
Ký hiệu xếp giá: 427.973 O981m
American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively,...

Trước

01

02

03

04

05

06

07

Sau

Đang xem: 726