Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1272 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34I61141i
Contents: IELTS listening task types: warm-up exercices, ticking and table filling, map labelling, short answer, matching, multiple choice; IELTS listening practice test; tapescripts; answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.64I61141i 2019
Introduction to IELTS reading: IELTS reading topics, IELTS reading task types. IELTS reading fudamentals: vocabulary, grammar, passage organisation. IELTS reading strategies: reading the title,...
Ký hiệu xếp giá: 428.3I61141i 2017
Contents: IELTS speaking overview & marking criteria, common speaking shortcomings & preparation, typical questions & suggested answers.
Ký hiệu xếp giá: 428.2I61141
Contents: IELTS writing overview & making criteria, preparation & writing process, IELTS writing style & some common writing mistakes, connestive devices & example sentences, IELTS academic writing.
Ký hiệu xếp giá: 428.3L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: Travel and Transportation Chapter 7: North...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-S
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-S
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: The Global Village Chapter 7: North America:...
Đang xem: 633