Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
50 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.678 H687
Chapter 1: Getting Started -- Chapter 2: JavaScript for Embedded C and C++ Programmers -- Chapter 3: Networking -- Chapter 4: Bluetooth Low Energy (BLE) -- Chapter 5: Files and Data -- Chapter 6:...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 M432
Contents: Getting Started: Software and Hardware Needed -- Overview of IoT and IIoT -- Using Machine Learning with IoT and IIoT in Python -- Using Machine Learning and IoT in Telecom, Energy, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 N5766b 2022
Hướng dẫn xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh bán hàng trên mạng xã hội Facebook như: Chiến lược bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, nghiên cứu khách hàng, xây dựng nội dung fanpage, tối...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 S5413
Contents: the digital media revolution, search marketing, e-commerce and e-branding, advertising on the web, the social web, online applications and mobile marketing, measurement and analytics,...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 B899b
Cung cấp các chiến lược giúp doanh nghiệp đưa ra thông điệp về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng trực tuyến, tiếp cận khách hàng tiềm năng, công thức để điều hướng lượng người truy cập trên nền tảng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D7542
This book requires no previous introduction to programming and only a mathematical background of high school algebra. The book uses C# as the programming language for software development; however,...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 A5458c
Cung cấp kiến thức về tiếp thị thị trường. Khám phá về thị trường sản phẩm ngách và giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách để tạo ra cơ hội lớn và thành công.
Ký hiệu xếp giá: 658.802 A5458
Cung cấp kiến thức về tiếp thị thị trường. Khám phá về thị trường sản phẩm ngách và giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách để tạo ra cơ hội lớn và thành công.

Trước

01

02

03

04

05

Tiếp

Đang xem: 5044