Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
898 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L 2012
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận. Những bài tập mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76PH104V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Chi phí và phân loại chi phí; Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính; Tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L 2010
Cuốn sách trình bày các bài tập kế toán chi phí ,nội dung gồm: những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và...
Ký hiệu xếp giá: 657.42076P535B2014
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.42076P535B2009
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-020
Chủ đề: Kế toán chi phí
CHƯƠNG I : GỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI-CN ĐIỆN ĐỊNH QUÁN I. Lịch sử hình thành và phát triển II. Chức năng và nhiệm vụ của công ty CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÁCH TOÁN CPSX VÀ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-021
Chủ đề: Kế toán chi phí
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I. Lịch sử hình thành và phát triển II. Chức năng và nhiệm vụ III. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng các...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-019
Chủ đề: Kế toán chi phí
CHƯƠNG I : GIƠPÍ THIỆU CHUNG I. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh II. Tính hình tổ chức công tác kế toán CHƯƠNG III : HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP A:cơ sở lý luận B : Hạch toán chi...
Ký hiệu xếp giá: 657.1LV00TC1-005
Chủ đề: Kế toán chi phí
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XCỦA CÔGN TY II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT -KINH DOANH TẠI CÔNG TY III. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM VỀ QUY TRÌNH...
Đang xem: 1420