Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1115 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.15 T7721G
Sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền móng cho nhà cao tầng. Những nguyên tắc cơ bản: khả năng chịu tải của móng nông, độ lún của công trình trên nền sét, móng đơn, móng kép... và ảnh hưởng của...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 CH125NG
Nội dung của sách gồm có: khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt.
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Đ125V
Sách trình bày các vấn đề: lý thuyết cơ bản về tính toán móng nông - phân tích các loại móng nông nguyên tắc và trình tự tính toán, các loại cọc bê tông cốt thép - nguyên lý làm việc của cọc và...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 NG527V 2013
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng; Xác định sức chịu tải của cọc; Tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mômen; Tính toán...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 PH105H
Cuốn sách đề cập đến những nội dung cơ bản trong tính toán, cấu tạo và thiết kế các dạng móng công trình và thiết kế xử lý nền theo phương pháp phổ biến hiện nay, các dạng thí nghiệm hiện trường phổ...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 CH125NG 2013
Nội dung của sách gồm có: tổng quan vê nền móng; tóm tắt cơ học đất; móng nông; cọ chịu tải trọng đứng; cọc chịu tải ngang và móng cọc; gia cố nền.
Ký hiệu xếp giá: 624.1 Ky-M
Phần 1: Các tính chất của vật liệu dưới mặt đất Phần 2: Các loại móng và những phương pháp xây dựng Phần 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế Phần 4: Thiết kế móng và công trình chắn đất
Ký hiệu xếp giá: 624.1 Ky-M
Phần 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế Phần 4: Thiết kế móng và công trình chắn đất
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382 Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 711.7 Qu-T
Phần 1: Quy hoạch đường giao thông nông thôn Phần 2: Thiết kế và xây dựng cầu, đường Giao thông nông thôn
Đang xem: 711