Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
225 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3225G6821T
Cuốn sách không những trang bị cho các nhà quản lý ngày nay những chiến lược và giải pháp kinh doanh hữu hiệu, mà còn củng cố lòng trung thành và tăng cường hiệu năng làm việc của nhân viên bằng cách...
Ký hiệu xếp giá: 658.409B639
This book includes: The discovery; The press conference; The challenge; The Preparation; The secret blend; The search for integrity; The partnership imperative; The art of affirmation; Perfecting the...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 5S426
Brief Contents: Bad Attitude; Incompetent; Personal Issues;Trust and Honesty; Communication; Putting It All Together.
Ký hiệu xếp giá: 658.159 597TK
Phần I: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Phần II: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Phần III: Chế độ báo cáo tài chính Phần IV: Quản lý khấu hao cơ bản Phần V: CHế độ xử phạt vi phạm hành chính...
Ký hiệu xếp giá: 658.312 4H739
This book includes: Getting Results Is All About You; The Five-Step StaffCoaching model; The Coaching Pole: Inspiring and Movivating; The Mentoring Role: Instruction by Example; The Counselor Role:...
Ký hiệu xếp giá: 658.4M1472
Trình bày 89 thuyết quản lý và cách áp dụng vào thực tế từ những nhà tư tưởng quản lý vĩ đại nhất thế giới về con đường ngắn, tập trung và nhanh chóng để đi đến thành công.
Ký hiệu xếp giá: 658.3L273A
Cuốn sách cung cấp những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên; đồng thời giải thích rõ các mục tiêu then chốt, những lợi ích thu được từ quá trình đánh giá,...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 959 7TK
Phần I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Phần II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần III: CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP...
Ký hiệu xếp giá: 658.85W719S
Cuốn sách trình bày những chỉ dẫn, kinh nghiệm được đúc kết của hàng trăm nghìn nhân viên bán hàng trên toàn thế giời. Nội dung cụ thể gồm: bán hàng trong thế kỷ 21; bán hàng chuyện nghiệp: bí quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.3S931W
Sách trình bày những vấn đề cơ bản về nghệ thuật phát hiện, đánh giá và quản lý nhân viên giỏi trong công ty: vai trò của việc quản lý nhân tài, cách phát hiện nhân tài, đào tạo nhân viên giỏi, cách...
Đang xem: 1113