Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
144 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 622.353 3 Kh-D
Phần 1: Quy trình công nghệ khai thác mỏ VLXD Phần 2: Các khâu công gnhệ trong dây chuyền khai thác mỏ VLXD Phần 3: Kinh tế - tổ chức và lập dự án nghiên cứu khả thi cho mỏ VLXD
Ký hiệu xếp giá: 624.202 88 Kh-C
Chương 1: Công tác khai thác, bảo quản và tu sửa cầu Chương 2: Kiểm định cầu cũ Chương 3: Gia cố cầu
Ký hiệu xếp giá: 622.26 Ph-M
Phần 1: Tính chất và phân loại đất đá Phần 2: Công tác khoan Phần 3: Công tác nở mìn
Ký hiệu xếp giá: 670 Co-K
Phần 1: Cơ sở của công nghệ chế tạo máy Phần 2: Công nghệ chế tạo phôi Phần 3: máy công cụ Phần 4: Đồ giá Phần 5: Gia công cắt gọt kim loại trên máy công cụ Phần 6: Lắp ráp
Ký hiệu xếp giá: 622.3382 C7491 2017
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong...
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Vài nét về thiên nhiên Quan lại phong kiến , lưu dân và người tù đày Đất giồng và cọpsấu Bước đầu lập nghiệp Khai khẩn phía tây nam Đất đai làng xã và điền chủ Thói ăn nết ở Ruộng vườn...
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Vài nét về thiên nhiên Quan lại phong kiến , lưu dân và người tù đày Đất giồng và cọpsấu Bước đầu lập nghiệp Khai khẩn phía tây nam Đất đai làng xã và điền chủ Thói ăn nết ở Ruộng vườn...
Ký hiệu xếp giá: 622.1 Kh-X
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Lịch sử ứng dụng thiết bị xuyên để nghiên cứu đất Chương 3: Lý thuyết chung Chương 4: Trình bày tóm tắt lý thuyết của De Beer vè xử lý kết quả thí nghiệm xuyên...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 02 Đi-B
Phần 1: Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc kết cấu và quy định áp dụng Phần 2: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ kết cấu và quy định áp dụng Phần 3: Định mức dự toán sửa chữa cầu,...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 02 Đi-D
Chương 1: Công tác đào hố, rãnh bằng p pháp thủ công Chương 2: Công tác khoan tay Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn Chương 4: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới...
Đang xem: 1500