Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3291 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm 95.000 thuật ngữ bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Với khoảng 95000 thuật ngữ, cuốn từ điển bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 621.503 TĐ
Chương 1: Lịch sử phát triển và ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh Chương 2: Các phương pháp làm lạnh nhân tạo Chương 3: Môi chất và chất tải lạnh Chương 4: Máy nén lạnh Chương 5: Thiết bị trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 615.103 V400X
Kỹ thuật dược là một chuyên ngành rất rộng, liên quan đến kiến thức của nhiều lĩnh vực như: hóa sinh, sinh học, bào chế, quy chế, dược động học, thiết bị ... Cuốn sách này tập hợp những từ chuyên...
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử phát triển khoa học và công nghệ. Nội dung từ điển bao gồm: Sự phát triển của khoa học và công nghệ trình bày theo trình tự...
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này tập hợp khoảng 70.000 thuật ngữ cơ bản, cần thiết và hay gặp nhất của các ngành khoa học và kỹ thuật, các ngành kinh tế và văn hóa xã hội có sử dụng các thành tựu và thuật ngữ khoa...
Ký hiệu xếp giá: 004.03 P997
This dictionary has a collection of 100.000.000 words of both written and spoken English. Many of examples in the dictionary are corpus-based.
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển có khoảng 120.000 thuật ngữ bao gồm nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ và một số ngành liên quan. Những thuật ngữ mượn tiếng nước ngoài đã thông dụng trong tiếng Việt được giữ nguyên, các...
Đang xem: 162