Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
118 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.155 GI-108T 2013
Cuốn sách trình bày nguyên lý tính chi phí kinh doanh, tính chi phí kinh doanh theo loại và theo điểm, hình thành các điểm tính chi phí.
Ký hiệu xếp giá: 338.516 Ph-P
Chương 1: Sự lựa chọn các phương án Chương 2: Mục tiêu kinh tế Chương 3: Mô hình thị trường cạnh tranh Chương 4: Nhận dạng lợi ích và chi phí Chương 5: Đánh giá với giá cả thị trường Chương 6: Đánh...
Ký hiệu xếp giá: 629.25 C118 2014
Cuốn sách giới thiệu tổng quan về khí thải của ô tô, xe máy. Trình bày kết cấu và nguyên lý của hệ thống điều khiển lập trình trên động cơ đời mới. Các biện pháp kỹ thuật chung để giảm phát thải độc...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 TR120X 2012
Nội dung tài liệu này phân biệt và làm rõ hơn Thống kê chất lượng phục vụ cho quản lý nhà nước về chất lượng và Thống kê chất lượng phục vụ quản trị chất lượng. Đồng thời giới thiệu thêm phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 363.7394 6 T7721h
Cuốn sách phân tích nguồn gốc hình thành và phân loại hồ đô thị theo chức năng và đặc điểm của chúng, nhận diện các tác nhân gây ô nhiễm và đánh giá khả năng tự làm sạch của ao hồ, tổng quan được...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 N5767k 2020
Trình bày những quan niệm thiết yếu về chất lượng, lợi ích của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chi phí chất lượng và khoa học về quản lý chất lượng. Những khái niệm cơ bản về dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 657.458 K473 2016
Cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 QU105L 2007
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một số chỉ tiêu cụ thể; Chi phí chất lượng; Kỹ thuật quản lý chất lượng; Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76 H531L 2012
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính...
Đang xem: 354