Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1573 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76NG527PH
Sách gồm năm chương: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạch kiểm toán; bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán. Trong mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76B103T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76TR120PH
Nội dung sách bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải kiểm toán căn bản. Nội dung cụ thể như sau: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu, câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 657.45076P535B2014
Sách được chia làm 3 phần: Phần 1 bài tập chương: có tất cả 14 chương bài tập được thiết kế tương ứng với 14 chương của cuốn sách "Giáo trình kiểm toán : lý thuyết và thực hành" đã xuất bản, trong...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76TR312QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu; câu hỏi trả lời đúng hoặc sai; câu hỏi thảo luận; tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán; kiểm tra nghiệp vụ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76NG527TH
Nội dung cuốn sách tổng quan về kiểm toán tài chính và kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Trong các chương đều có các câu hỏi ôn tập, câu hỏi yêu cầu trả lời đúng hay sai và giải thích lý...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76H100X
Cuốn sách bao gồm 50 bài giải mẫu theo tình huống tài khoản; 11 bài trắc nghiệm kế toán có đáp án (gồm 142 câu hỏi); 15 bài kế toán tổng hợp có giải mẫu; 45 bài tập dành cho sinh viên tự giải; 19 bài...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L 2012
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận. Những bài tập mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76PH105Đ 2012
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán vốn bằng tiền; kế toán các khoản ứng trước; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế...
Đang xem: 898