Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1140 tài liệu được tìm thấy Xem kết quả từ Google
Ký hiệu xếp giá: 658.45H407V 2012
Trình bày những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hóa; giúp người học nắm bắt được bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh và những công cụ quan trọng để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Giáo trình này nhận mạnh các...
Ký hiệu xếp giá: 658.45K991.2014
Nội dung sách gồm hai phần. Phần 1: những vấn đề chung về hoạt động giao tiếp: tổng quan về hoạt động giao tiếp, cấu trúc, cơ sở của họa động giao tiếp, giao tiếp trong môi trường tổ chức. Phần 2: các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: các kỹ năng giao tiếp thông dụng, kỹ năng thương lượng trong...
Ký hiệu xếp giá: 658.45K500N
Nội dung sách gồm hai phần. Phần 1: những vấn đề chung về hoạt động giao tiếp: tổng quan về hoạt động giao tiếp, cấu trúc, cơ sở của họa động giao tiếp, giao tiếp trong môi trường tổ chức. Phần 2: các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: các kỹ năng giao tiếp thông dụng, kỹ năng thương lượng trong...
Ký hiệu xếp giá: 302.019 153Th-D
Mục lục Phần I: Giao tiếp Chương I: Khát quát chung về giao tiếp Chương II: Cấu trúc hoạt động giao tiếp Chương III: Cơ sở tâm lý- xã hội của hành vi giao tiếp Chương IV: Các kỹ năng giao tiếp Chương V: Giao tiếp trong môi trường công ty Phần II: Khát quát thương lượng CHương VI: Khát quát chung về...
Ký hiệu xếp giá: 658.45B783
Real-world training for the business world of today and tomorrow. The field's leading text for more than two decades,Business Communication Today continues to provide the cutting-edge coverage that readers can count on to prepare them for real business practice. Other textbooks release new editions...
Ký hiệu xếp giá: 658.45B588
This book includes: Communication and Carreer Success in The Twenty-First Century; Discovering and Applying The Strategic Communication Model; Developing Strategy-Based Writing and Speaking Skills; Delivering Powerful Messages; Evaluating Feedback for Ongoing Improvement.
Ký hiệu xếp giá: 658.45A237
This book enhances the strategic approach, real-world practicality, and reader-friendly voice that have made this text the market leader for three decades. On every page, students learn how to communicate in ways that enhance their own career success and help their organization operate effectively....
Ký hiệu xếp giá: 153.69P3631B
Cuốn sách này cung cấp những điều cần biết về ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc để từ đó: gặt hái thành công trong giao dịch hoặc phỏng vấn , thuyết trình hiệu quả, giải mã và sử dụng ngôn ngữ cơ thể của các quốc gia trên thế giới, hiểu giao tiếp bằng mắt, hiểu những dấu hiệu tinh tế liên quan đến...
Ký hiệu xếp giá: 659.2W423
New opportunities for marketing and public relations -- New challenges facing marketing and public relations -- Measuring public relations programming -- Setting meaningful and measurable public relations objectives -- Using research to shape public relations strategy and tactics -- Evaluating...
Ký hiệu xếp giá: 153.019Th-T
1. Chuẩn bị một cuộc thuyết trình. 2. Chuẩn bị cá nhân. 3. Diễn đạt một bài thuyết trình. 4 Ứng xử với khán giả.