Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
14 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.022S947
Contents: Introduction; How to use this book; Charlie discovers that profit is king; Determine your current situation; Your profit chase starts with you; The 4 M’s of profit : management : money :...
Ký hiệu xếp giá: 658.048D794
Brief Contents: The Mission Comes First: and your role as a leader; From Mission to Performance: effective strategies for marketing, innovation, and fund development; Managing for Performance: how to...
Ký hiệu xếp giá: 338.21NK04KT2-08
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG- LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT-...
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV99TC1-037
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN A : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU B : CƠ SỞ LY LUẬN VỀ LỢI NHUẬN CHƯƠNG II : TÌNH TÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY A : GÍƠI THIỆU VỀ CÔNG TY 1/ Qúa trình...
Ký hiệu xếp giá: 627.8Cô-T
Phần 1: MỘT SỐ LOẠI CỐNG 1. Giới thiệu chung về các công trình trên đường và trên hệ thống kênh 2. Cống vòm gạch xếp khan 3. Cống vòm đá xếp khan 4. Cống tròn BTCT 5. Cống bản chìm 6. Cống luồn Phần...
Ký hiệu xếp giá: 627N5768c
Trình bày những vấn đề chung về công trình tháo lũ trong hệ thống thuỷ lợi; Kỹ thuật tính toán và xây dựng đập tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông tháo lũ, giếng tháo lũ, công trình tháo...
Ký hiệu xếp giá: 627.124L4739d
Tổng quan về diễn biến cửa sông; Nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến các cửa sông và nghiên cứu đề xuất những giải pháp ổn định các cửa sông điển hình ven biển miền Trung
Ký hiệu xếp giá: 658.155S594
Contents: Choose Profit over Market Share; Learn to Complete Peacefully; Change the Way You Form Your Assumptions; Use Internal Data to Find Profit Opportunities; Uncover Preferences and Willingness...
Ký hiệu xếp giá: 810.93TK
Phần I : Thế giới hiện đại 1/ Vấn đề sản xuất 2/ Hoà bình và bền vững 3/ Vai trò của kinh tế học 4/ Kinh tế học phật giáo 5/ VẤn đề quy mô Phần II : Các nguồn lực 1/ Giáo dục nguuồn lực to lớn 2/ Sử...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1421