Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362Assembly
Chương 1: Các hệ thống máy vi tính Chương 2: Phương pháp biểu diễn số và kí tự Chương 3: Tổ chức của máy tính cá nhân Chương 4: Giới thiệu hợp ngữ cho IBM PC Chương 5: Trạng thái của bộ xử lý và...
Đang xem: 750