Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
603 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5Co-S
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Ký hiệu xếp giá: 003.7CNC
Phần 1: Máy phay điều khiển theo chương trình số Phần 2: Máy tiện điều khiển theo chương trình số
Ký hiệu xếp giá: 621.316 03So-T
1. Những kiến thức chung 2. Dây dẫn dùng để quấn dây máy điện 3. Sơ đồ dây quấn máy điện xuay chiều 4. Tính dây quấn động cơ không đồng bộ khi sửa chữa 5. Các sơ đồ dây quấn máy điện một chiều 6....
Ký hiệu xếp giá: 670.285V-CNC
Phần 1: MÁY PHAY Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Hoạt động của V-CNC Chương 3: Lập trình NC Phần 2: MÁY TIỆN Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Quá trình vận...
Ký hiệu xếp giá: 006.696V986k 2018
Sách trình bày các vấn đề về khai thác, ứng dụng Adobe Flash, VBA (Visual Basic for application) trong dạy học số và truyền thông.
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-T
Chủ đề: Kỹ thuật tiện
Phần 1: Các nguyên lý kỹ thuật tiện Phần 2: Máy tiện Phần 3: Công việc tiện có độ phức tạp cao Phần 4: Khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại Phần 5: Gia công các chi tiết điển hình trên máy tiện Phần...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-T
Chủ đề: Kỹ thuật tiện
Phần 2: Dung sai lắp ghép, dụng cụ đo và cách dùng Phần 3: Tiện vật hình dạng đặc biệt, Gia công láng bóng các mặt, tiện răng vít
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-T
Chương 1: Máy tiện Chương 2: Dao tiện Chương 3: Dụng cụ đo trong gia công tiện Chương 4: Các dạng gia công cơ bản trên máy tiện Chương 5: Hướng dẫn những bài thực hành tiện cơ bản Chương 6: Máy tiện...
Ký hiệu xếp giá: 671.67So-T
Chương 1: Các khái niệm chung Chương 2: Máy tiện và quy tắc sử dụng máy tiện Chương 3: Máy tiện điền khiển theo chương trình Chương 4: Định vị và kẹp chặt phôi trên máy tiện Chương 5: Gia công các bề...
Ký hiệu xếp giá: 670.285Th-K
Chương 1: Giới thiệu máy công cụ Chương 2: Khái quát ngành nghề cơ khí Chương 3: An toàn lao động Chương 4: Lập kế hoạch công việc Chương 5: Đo lường Chương 6: Công cụ và quy trình vạch dấu khai...
Đang xem: 1621