Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
45 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.734Ma-D
Chương 1: Sự hình thành lớp mạ điện Chương 2: Phân bố chiều dày lớp mạ Chương 3: Tính chất cơ lý của lớp mạ Chương 4: Gia công bề mặt kim loại trước khi mạ Chương 5: Mạ kẽm Chương 6: mạ đồng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 671.734Ma-D
Chương 1: Sự hình thành lớp mạ điện Chương 2: Phân bố chiều dày lớp mạ Chương 3: Tính chất cơ lý của lớp mạ Chương 4: Gia công bề mặt kim loại trước khi mạ Chương 5: Mạ kẽm Chương 6: mạ đồng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.38212Ce-P
Chapter 1 - Introduction to Centrex Chapter 2 - Internet Protocol Centrex Chapter 3 - IP-Centrex Systems and Applications Chapter 4 - IP-PBX Systems and Applications Chapter 5 -...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28NCKH-GV
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH HƯỚNG THEO TỪ THÔNG CHƯƠNG 3: BỘ BIẾN TẦN ĐA BẬC CÓ TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE CHƯƠNG 4: HỆ TRUYỀN ĐỘNG GIỮA...
Ký hiệu xếp giá: 621.31NCKH-GV
I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG TRƯỜNG IV. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 1. Giải pháp thay thế 2. Giải pháp bù hệ số công suất 3....
Ký hiệu xếp giá: 621NCKH-GV
I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG TRƯỜNG IV. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 1. Giải pháp thay thế 2. Giải pháp bù hệ số công suất 3....
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-T
Chương 1: Cơ sở điện học Chương 2: Điện trở Chương 3: Tụ cảm Chương 4: Cuộn dây - Bộ biến thế Chương 5: Chất bán dẫn - Điốt bán dẫn Chương 6: Transistor cấu tạo, nguyên lý Chương 7: Phân cực...
Ký hiệu xếp giá: 621.389NCKH-GV
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN I. Tổng quan về hệ thống nối đất CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT TỰ NHIÊN CỦA HỆ THỐNG DÂY CHỐNG SÉT-CỘT ĐIỆN I. Tổng quan về lý thuyết đường...
Ký hiệu xếp giá:
Contents: Regular Languages; Finite Automata; Context-Free Languages; Turing Machines; Computability Theory; Computational Complexity; NP-Completeness.

Trước

01

02

03

04

05

Sau

Đang xem: 245