Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1384 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 700.959 7 CH500QU
Với một xã hội mang đậm chất quân chủ phật giáo, mỹ thuật Lý - Trần cũng mang đậm chất mỹ thuật phật giáo. Cuốn sách này tìm hiểu mỹ thuật dân tộc ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên độc lập - thời kỳ quân...
Ký hiệu xếp giá: 709.597 TR120L
Sách nghiên cứu về mỹ thuật truyền thống của Người Việt: giai đoạn tiền sử và sơ sử - hoa văn gốm tiền sử, hoa văn thời Đông Sơn (đồ đồng); giai đoạn tự chủ - biểu tượng về lực lượng tự nhiên và...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T252 2015
TCVN 5574:2012 bao gồm phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn viện dẫn, những chỉ dẫn chung của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, các trạng thái giới...
Ký hiệu xếp giá: 111 TK
Phần I : Chương I : BẢn chất của mỹ học Phần II : Khách thể của thẩm mỹ Chương II : Bản chất của cái đẹp Chương III : Bản chất vái hài kịch CHương IV : BẢn chất cái bi kịch Chương V : Bản chất cái...
Ký hiệu xếp giá: 720.284 Ve-T
Phần 1: Rèn luyện kỹ năng cơ bản trước khi thi vẽ mỹ thuật vào ngành kiến trúc Chương 1: Phương pháp rèn luyện vẽ mỹ thuật các hình khối hình học Chương 2: Kỹ năng rèn luyện vẽ mỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 2 TR120V
Văn hóa văn nghệ dân gian ở Hội An là bộ phận di sản bao gồm nhiều loại hình, hình thái, được bảo lưu bền bỉ trong cuộc sống thường ngày và trong ký ức của các thế hệ cư dân địa phương liên tục từ...
Đang xem: 1526