Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7GI-108TR 2013
Nội dung cuốn sách nghiên cứu tổng quan về Marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; Các quyết định về: sản phẩm,...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1PH104TH
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: tổng quan về marketing, cơ sở của các quyết định marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.84Ma-L
Chương 1: Tổng quan về Marketing và Marketing du lịch Chương 2: Sản phẩm dịch vụ du lịch Chương 3: Giá cả Chương 4: Hệ thống phân phối Chương 5: Chiêu thị Chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1Ma-B
Chủ đề: Marketing
Mục lục I. Khách hàng là ưu tiên hàng đầu II. Quảng bá tối đa III. Xây dựng sản phẩm mạnh IV. Phát triển chiến lược tiếp thị
Ký hiệu xếp giá: 658.8K400T
Brief contents: Understanding Marketing Management, Analyzing Marketing Opportunities, Developing Market Strategies, Shaping the Market Offering, Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1Ca-M
Chủ đề: Marketing
I / TÌM HIỂU TIẾP THỊ II/ VIỆC TỔ CHỨC TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH TIẾP THỊ III/ PHÂN TÍCH CÁC CƠ MAY THỊ TRƯỜNG IV/ VIỆC LỰA CHỌN CÁC THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 828