Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332C253
Brief contents: introduction and overview: the case for liberalization and some drawbacks; robust financial restraint; how interets rates changed under liberalization: a statistical review; financial...
Ký hiệu xếp giá: 332C9528
This book includes: Money and the Financial System; Fundamentals of Banking; Macroeconomics; Monetary Policy.
Ký hiệu xếp giá: 332Co-T
Contents PART I THE THEORY OF FINANCE 1 Introduction: capital markets, consumption, and investment 2 Investment decisions: the certainty case 3 The theory of choice: Utinity theory given uncertainty...
Ký hiệu xếp giá: 332Co-T
Contents PART I THE THEORY OF FINANCE 1 Introduction: capital markets, consumption, and investment 2 Investment decisions: the certainty case 3 The theory of choice: Utinity theory given uncertainty...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071B893i
Contents: Language and education; Second language learning; Language in British education; Literature and education; The politics of language teaching; Research and understanding.
Ký hiệu xếp giá: 337Pu-T
Brief contents 1 International economics is different Part one The theory of international trade 2 The basic theory using demand and supply 3 Why everybody trades: Comparative advantage and factor...
Ký hiệu xếp giá: 332.63203957J549
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về chính sách kinh tế - bất động sản thường gặp bằng tiếng Hàn Quốc.
Đang xem: 1470