Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1236 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 500 4Monitor
Chương 1: Một số linh kiện thường dùng trong Monitoe vi tính Chương 2: Vi mạch Analog - Digital sử dụng trong Monitoe vi tính Chương 3: Tổng quan về Monitoe vi tính Chương 4: Card màn hình Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5Tr-L
1. Giới thiệu 2. Đường dây truyền sóng và các tín hiệu số 3. Truyền nối tiếp bất đồng bộ 4. Mạng điện thoại 5. Modem 6. Truyền nối tiếp động bộ 7. Các phương pháp mã hóa dữ liệu 8. Kỹ thuật số trong...
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật Chương 2: Cơ bản về màn hình CRT Chương 3: Hiểu biết về các dụng cụ đo Chương 4: Card màn hình Chương 5: Kiểm tra và cân chỉnh CRT Chương 6: Sự cố về nguồn cấp...
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Giới tiệu tổng quát Chương 2: Phân tích mạch Phụ lục : Tra cứu sơ đồ chân một số IC chức năng
Ký hiệu xếp giá: 621.390 28Monitor
Chủ đề: Monitor
Chương 1: Giới tiệu tổng quát Chương 2: Sơ đồ khối Chương 3: Phân tích mạch cấp nguồn
Ký hiệu xếp giá: 621.3Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076Ky-D
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Ký hiệu xếp giá: 621.3Co-T
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Sp-P
Contents PART 1. INTRODUCING MICROCONTROLLER TECHNOLOGY 1. Microcontroller concepts PART 2. SOFTWARE 2. Programming 3. The stack, Subroutines, Interrupts, and resets 4. Cross assembly and program...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Cl-D
Contents 1.OOpic family values 2.The OOPic IDE and complier 3.OOPic object standard properties 4.Your first OOPic program, OOPic I/O ( Project #1: das blinken light ) 5.Analog-to-digital and servos (...
Đang xem: 1427