Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
22 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.17Ch-C
Chủ đề: Nền móng
Chương 1: Kiểm soát chất lượng cọc BTCT đúc sẵn Chương 2: Kiểm soát chất lượng cọc thép Chương 3: Kiểm soát chất lượng cọc khoan nhồi Chương 4: Phương pháp siêu âm và truyền qua ống Chương 5: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 624.15NG527V
Chủ đề: Nền móng
Cuốn sách gồm sáu chương như sau: Tổng quan về các giải pháp gia cố đất yếu; Tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu bằng cọc xi măng đất; quy trình thiết kế cọc xi măng đất; quy trình thi công cọc xi...
Ký hiệu xếp giá: 624.15Gi-M
Chủ đề: Nền móng
Chương 1: Gia cường nền móng là gì Chương 2: Các nguyên nhân hư hỏng nền móng công trình Chương 3: Các phương pháp gia cường móng không dùng cọc Chương 4: Các phương pháp gia cường móng bằng cọc...
Ký hiệu xếp giá: 624.15T7721G
Sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền móng cho nhà cao tầng. Những nguyên tắc cơ bản: khả năng chịu tải của móng nông, độ lún của công trình trên nền sét, móng đơn, móng kép... và ảnh hưởng của...
Ký hiệu xếp giá: 624.1Ky-M
Phần 1: Các tính chất của vật liệu dưới mặt đất Phần 2: Các loại móng và những phương pháp xây dựng Phần 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế Phần 4: Thiết kế móng và công trình chắn đất
Ký hiệu xếp giá: 624.1Ky-M
Phần 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế Phần 4: Thiết kế móng và công trình chắn đất
Ký hiệu xếp giá: 624.15CH125NG
Nội dung của sách gồm có: khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt.
Ký hiệu xếp giá: 624.15Đ125V
Sách trình bày các vấn đề: lý thuyết cơ bản về tính toán móng nông - phân tích các loại móng nông nguyên tắc và trình tự tính toán, các loại cọc bê tông cốt thép - nguyên lý làm việc của cọc và...
Ký hiệu xếp giá: 624.1Nê-T
Chủ đề: Nền móng
Chương 1: Chất lượng, tuổi thọ và bảo trì công trình Chương 2: Phương pháp đánh giá sự suy giảm chất lượng và sự cố nền móng Chương 3: Kỹ thuật khảo sát chất lượng và sự cố công trình Chương 4: Vật...
Ký hiệu xếp giá: 624.15NG527V 2013
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng; Xác định sức chịu tải của cọc; Tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mômen; Tính toán...

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 1603