Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
122 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465S9574 2014
Cuốn sách này bao gồm bảy chương, chủ yếu bao gồm quản lý cán bộ, phân tích công việc, đánh giá và quản lý hoạt động, động viên nhân viên, giữ nhân viên, phân chia công việc, tranh chấp lao động và...
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465L69343 2002
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465G2117 2012
Cuốn sách này phân tích các kỹ thuật lập kế hoạch tiếp thị, bao gồm nghiên cứu thị trường, quản lý sản phẩm, định giá, định vị, quảng cáo và xúc tiến bán hàng cũng như quản lý dịch vụ sau bán hàng.
Ký hiệu xếp giá: 495.18J611
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465J617g 2005
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465H1114 2005
Tập đọc và viết tiếng Trung Quốc dành cho doanh nhân mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465Z634n 2005
Tập đọc và viết tiếng Trung Quốc dành cho doanh nhân mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465Y519 2006
Cuốn sách này giải thích các thuật ngữ kinh tế, phân biệt các từ, xem xét ngữ pháp, các bài đọc về kinh tế Trung Quốc. Trong tập 1, có các chủ đề sau: kinh tế vĩ mô, doanh nhân, công ty hiện đại, tài...
Ký hiệu xếp giá: 495.18W9593d 1
Chủ đề: Tiếng Trung
Developing Chinese (2nd Edition) is a set of nationally planned textbooks for higher education during the Eleventh Five-Year. Based on the well-designed structure of the first edition, this edition...
Đang xem: 931