Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
212 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 631.53 K428h 2002
This book includes:General aspects of propagation; seed propagation; vegetative propagation; cell and tissue culture propagation; propagation of selected plant species.
Ký hiệu xếp giá: 631.520 9597 L250TR
Cuốn sách "Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam" nhằm giới thiệu những kết quản ban đầu của quá trình nghiên cứu phát triển cây trồng chuyển gen.
Ký hiệu xếp giá: 660.650 712 PH104V
Nội dung giáo trình này gồm có 3 phần. Phần cơ sở di truyền học: tóm tắt quan điểm và phương pháp nghiên cứu di truyền học qua các thời kỳ, cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở mức tế bào và mức phân...
Ký hiệu xếp giá: 363.8 C5542
The book includes contents: Human population growth: Lessons from demography; Agricultural R&D, productivity, and global food prospects; Development, productivity, and sustainability of crop...
Ký hiệu xếp giá: 633.855 97 Vu-L
Mục lục Phần thứ nhất Một số kỹ thuật cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu và sản xuất tinh dầu Chương I: Những vấn đề cần quan tâm trong trồng trọt, khai thác và thu hái cây tinh dầu Chương II: Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 664.02 PH104V
Cuốn sách nêu những biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm trồng và chế biến sản phẩm từ cây đậu xanh.
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ho-S
Phần 1: Sống trên đáy đại dương không khí Phần 2: Nghiên cứu khí quyển Phần 3: Khí quyển và khí hậu Phần 4: Ảnh hưởng của con người đến khí quyển Phần 5: Tổng kết : Giá của không khí là bao nhiêu
Ký hiệu xếp giá: 635.8 N5766c 2017
Cuốn sách giới thiệu một số khái niệm chung về các loại nấm ăn và quy trình kỹ thuật trồng các loại nấm rơm, mộc nhĩ, nấm sò, nấm mỡ, nấm hương, nấm kim châm, nấm linh chi;hiệu quả kinh tế trong sản...
Ký hiệu xếp giá: 635.8 N1741 2005
Cuốn sách cung cấp thông tin về cơ sở khoa học và tình hình sản xuất nấm ăn ở Việt Nam và một một số nước trên thế giới; giới thiệu một số khái niệm chung về các loại nấm ăn và quy trình kỹ thuật...
Đang xem: 708