Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1504 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306.0952A638n 2006
Sách giới thiệu về Nhật Bản với các đặc trưng: địa lý, lịch sử, lịch sử và chính sách ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống.
Ký hiệu xếp giá: 306.095 2M312PH
Cuốn sách trình bày dưới dạng song ngữ những nét văn hóa đặc trưng, thói quen trong đời sống hàng ngày của người Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 306.095 2NH124CH
Cuốn sách giới thiệu một số phương diện văn hóa của đất nước Nhật Bản, đặc biệt là văn hóa truyền thống. Đó là: thiên nhiên, lịch sử, huyền thoại, phụ nữ, thiền tông, mỹ thuật, sân khấu, tiểu thuyết,...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 2K300R
Nội dung của sách tìm hiểu về văn hóa, văn học Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 2PH431T
Lối sống của người Nhật ngày nay hầu như hoàn toàn bị Âu hóa, nhưng đằng sau đó các phong tục và nét văn hóa truyền thống độc đáo của nó vốn được hình thành qua hàng thế kỷ vẫn tồn tại. Thông qua các...
Ký hiệu xếp giá: 306.095K495t
Chương I: Biểu lộ tình cảm cảu nền văn hóa ba nước. Chương II: Bóng dáng của con người ba nước. Chương III: con người ba nước, káhc nhau như vậy. Chương IV: Dân tộc tính của người ba nước. Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 394.130 952B108S
Nội dung sách gồm có: chén trà nhân loại, môn phái trà, đạo gia và thiền, trà thất, thưởng giám nghệ thuật, hoa, trà tượng.
Ký hiệu xếp giá: 915.204NG527TH
Cuốn sách giới thiệu về đất nước Nhật Bản với các đặc điểm: cảnh quan, trang phục, văn hóa - phong tục, ẩm thực,các lễ hội truyền thống, các điểm du lịch.
Ký hiệu xếp giá: 302.22420952N778
Cuốn sách giới thiệu những bí quyết thay đổi tư duy trong giao tiếp, phá bỏ cung cách giao tiếp thiếu hiệu quả qua cách nhấn mạnh từ khoá, cách thức giao tiếp đem lại hiệu quả cao nhất, nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 2Đ108TH
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành đất nước, con người và những nét đặc sắc trong văn hóa Nhật Bản; giới thiệu Yasunari Kawabata, bao gồm cuộc đời, văn...
Đang xem: 1104