Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1943 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.802 8 Nh-M
Phần 1: Nhiên liệu lỏng Phần 2: Dầu - Mỡ nhờn Phần 3: Sử dụng và bảo quản Nhiên liệu - dầu - mỡ
Ký hiệu xếp giá: 662.662 Tr-T
Mục lục Chương I: Nhiên liệu động cơ xăng Chương II: Nhiên liệu động điezen Chương III: các loại nhiên liệu khác Chương IV: dầu bôi trơn Chương V: Mỡ bôi trơn
Ký hiệu xếp giá: 665.5 TK
mục lục Chương I: Dầu mỏ trong đời sống hiện đại Chương II: Các kỹ thuật của công nghiệp dầu mỏ CHương III: Dầu mỏ trên tếh giới Chương IV: Thị trường dầu mỏ pháp kết luận Tương lai của dầu mỏ
Ký hiệu xếp giá: 665.5 Ho-K
Phần 1: DẦU THÔ Chương 1: Nguồn gốc dầu mỏ và khí Chương 2: Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ Chương 3: Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ Chương 4: Các đặc trưng vật lý và sự đánh giá chất lượng...
Ký hiệu xếp giá: 660.28 H450L
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: Các yếu tố cơ bản khi tính toán, thiết kế thiết bị hóa chất và dầu khí; Những vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị hóa chất và dầu khí; Ảnh hưởng của vật...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật chất Phần 2: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN - NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG ĐIỆN MÔI KHI ĐẶT VÀO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Chương 2: tính dẫn điện của điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần thứ nhất : VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Kim loại - Hợp kim và Đặc tính của chúng Chương 3: Kim loại và Hợp kim có điện dẫn xuất lớn Chương 4: Lưỡng kim loại Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 622.3382 C7491 2017
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong...
Ký hiệu xếp giá: 004.071 NG527KH
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Windows XP; Microsoft Word; Microsoft Excel.
Đang xem: 825