Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
481 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306.874 G914
Cuốn sách gồm 3 phần: Phần một giải đáp thắc mắc về "sự đa nhân cách" của trẻ khi bước vào giai đoạn tuổi vị thành niên; Phần hai cung cấp những kiến thức cơ bản cho các bậc phụ huynh khi tiến hành...
Ký hiệu xếp giá: 581.0724 D642e 1995
This book incules: background information, experimental: callus and callus-derived systems, culture of organs and organized systems, isolated cells, supplementary topics.
Ký hiệu xếp giá: 571.95 Mo-N
MỤC LỤC Chương 1: Các nguyên lý sinh thái học Chương 2: Dân số Chương 3: Các nhu cầu và hoạt động nhằm thỏa mãn các nhu cầu của con người Chương 4: Hiện trạng về tài nguyên thiên nhiên Chương 5: Ô...
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1 L250TH
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Môi trường và sinh thái; môi trường và con người; nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu con người; dân số và phát triển bền vững; hiện...
Ký hiệu xếp giá: 913 H407Đ
Sách giới thiệu về cảnh Hà Nội, con người Hà Nội xưa và nay qua các bài viết: Hà nội ngày nay; Những người Tràng An; Vùng ngoại thành Hà Nội; Các huyện bờ Nam.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H599a
Contents: Tenses; The future; modals and semi-modals; Linking verbs, passives, questions; Verb complementation: what follows verbs; Reporting; Nouns; Articles, determiners and quantifiers; Relative...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 W544
Contents: Personality; Crime; Tasty; Buy and sell; Work; Extreme; Microchip magic; Rules; Money; News and views
Ký hiệu xếp giá: 428.24 C9737a 1
This book includes: nice to meet you; around the world; in a different country; around town; home, work and family; we both like;your time; people are amazing; now and then; creative people; going...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 M819a 1
This book includes topics: names and introductions; countries; nouns; places in a town; family vocabulary; likes and dislikes; daily routines; action verbs; common adjectives; irregular verbs;...
Đang xem: 327