Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
687 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670.285V-CNC
Phần 1: MÁY PHAY Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Hoạt động của V-CNC Chương 3: Lập trình NC Phần 2: MÁY TIỆN Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Quá trình vận...
Ký hiệu xếp giá: 004.071NG527KH
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Windows XP; Microsoft Word; Microsoft Excel.
Ký hiệu xếp giá: 005.362 526ARC
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Thực hiện một dự án ứng dụng công nghệ GIS với phần mềm ARC/INFO Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian trong phần mềm ARC/INFO Chương 4: Biên tập dữ...
Ký hiệu xếp giá: 004.67Internet
Phần 1: Nhập môn mạng nternet / Intranet Phần 2: Sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Web Phần 4: Soạn thảo trang Web Phần 5: Thiết lập và quản trị các...
Ký hiệu xếp giá: 004.681 65Scan
Chương 1: Những khái niệm căn bản Chương 2: Cài đặt phần mềm Chương 3: Quá trình quét mẫu Chương 4: Sự tuân phục Twain
Ký hiệu xếp giá: 621.802 8Nh-M
Phần 1: Nhiên liệu lỏng Phần 2: Dầu - Mỡ nhờn Phần 3: Sử dụng và bảo quản Nhiên liệu - dầu - mỡ
Ký hiệu xếp giá: 621.380 285Pspice
Chương 1: Vẽ mạch điện trong Pspice Chương 2: Mô phỏng tương tự (Analog) trong Pspice 7.1 Chương 3: Mô phỏng số (Digital) t rong Pspice 7.1 Chương 4: Các bài tập thực hành trong Pspice 7.1 Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 620.107 6Co-D
Chương 1: Động học điểm Chương 2: Các chuyển động cơ bản của vật rắn Chương 3: Chuyển động phức tạp của vật rắn Chương 4: Lực, mônem lực Chương 5: Điều khiển cân bằng của hệ lực Chương 6: Động lực học
Ký hiệu xếp giá: 620.107 6Co-D
Chương 1: Biểu đồ nội lực Chương 2: Ứng suất và biến dạng Chương 3: Các trạng thái ứng suất của điểm trong mô hình thanh Chương 4: Chỉ tiêu bền Chương 5: Tính chuyển vị và các bài toán siêu tĩnh...
Đang xem: 549