Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1351 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81 J73
Brief contents: Part I: formulation of a sales program: the process of selling and buying; linking strategies and the sales role in the era of customer relationship management; organizing the sales...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 NG527V
Cuốn sách giới thiệu mười hai chiến lược bán hàng hiệu quả của Chet Holmes - chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới. Mười hai chiến lược đó là: bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 R559
The Customer Message Management processes and tools are being implemented with a growing roster of progressive companies. We are grateful for these visionary organizations, especially our fearless...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ky-H
1: Tìm hiểu sản phẩm 2: Tìm hiểu động cơ mua hàng 3: Khởi đầu việc bán hàng 4: Tiến trình bán hàng 5: Cách tiếp cận khách hàng 6: Kết thúc việc bán hàng 7: Một số kỹ năng khi giới thiệu 8: Giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 L250Đ
Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng và hành vi mua hàng, hoạt động chào - bán hàng và trưng bày; Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý bán hàng cơ bản; Quản trị và...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S1637
Cuốn sách tư vấn từng bước trong 11 bước của qui trình bán hàng, qua đó giúp người bán nâng cao và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao nhất có thể: cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ những khách hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 D261
Contents: Sales Planning; Sales Management and Selling; Sales Performance and Review
Ký hiệu xếp giá: 658.84 C246
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 O_12
Brief Contens: Making the Case; Managing the Process; Estimating the Number of Inquiries Needed and Finding Hot Sources; Rules-Formal and Informal.
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ng-H
PHẦN I: Tổng quát về lĩnh vực bán hàng Chương 1: Sự tiến triển trong lĩnh vực bán hàng Chương 2: Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng PHẦN II: Tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác...
Đang xem: 699