Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1367 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81J73
Brief contents: Part I: formulation of a sales program: the process of selling and buying; linking strategies and the sales role in the era of customer relationship management; organizing the sales...
Ký hiệu xếp giá: 658.81NG527V
Cuốn sách giới thiệu mười hai chiến lược bán hàng hiệu quả của Chet Holmes - chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới. Mười hai chiến lược đó là: bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.82R559
The Customer Message Management processes and tools are being implemented with a growing roster of progressive companies. We are grateful for these visionary organizations, especially our fearless...
Ký hiệu xếp giá: 658.8100711G434t 2018
Giới thiệu khái quát về quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng; xây dựng kế hoạch và lập ngân sách bán hàng; đánh giá tiềm năng thị trường và dự báo lượng bán; tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển chọn...
Ký hiệu xếp giá: 658.82Ky-H
1: Tìm hiểu sản phẩm 2: Tìm hiểu động cơ mua hàng 3: Khởi đầu việc bán hàng 4: Tiến trình bán hàng 5: Cách tiếp cận khách hàng 6: Kết thúc việc bán hàng 7: Một số kỹ năng khi giới thiệu 8: Giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.81L250Đ
Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng và hành vi mua hàng, hoạt động chào - bán hàng và trưng bày; Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý bán hàng cơ bản; Quản trị và...
Ký hiệu xếp giá: 658.85S1637
Cuốn sách tư vấn từng bước trong 11 bước của qui trình bán hàng, qua đó giúp người bán nâng cao và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao nhất có thể: cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ những khách hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.81D261
Contents: Sales Planning; Sales Management and Selling; Sales Performance and Review
Ký hiệu xếp giá: 658.84C246
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs...
Ký hiệu xếp giá: 658.81O_12
Brief Contens: Making the Case; Managing the Process; Estimating the Number of Inquiries Needed and Finding Hot Sources; Rules-Formal and Informal.
Đang xem: 1453