Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
114 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.543NG527QU
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cần thiết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình quản trị rủi ro trong một doanh nghiệp, từ nhận dạng rủi ro, đánh giá và đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài...
Ký hiệu xếp giá: 158.658.3Nh-C
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Con người.
Ký hiệu xếp giá: 158.658 3Nh-C
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Phát huy con người. Chương V : Con người.
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Chủ đề: Quản lý
Phần 1: bắt đầu một cơ sở kinh doanh riêng Phần 2: Mua lại một cơ sở kinh doanh sẵn có Phần 3: Mua đặc quyền kinh tiêu Phần 4: CÁc tình huống mua và bán đặc biệt Phần 5: Những vấn đề tiếp thị Phần 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.404NG527V
Chủ đề: Quản lý dự án
Sách gồm nhiều bài tập tập trung vào các chủ đề sau: cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác; thiết lệp các mục tiêu và giới hạn của dự án; hoạch định dự...
Ký hiệu xếp giá: 004.240 6Ba-T
Chương 1: Tổng quan về phương thức hoạt động của máy tính Chương 2: Cách thức phần mềm phần cứng kết hợp làm việc Chương 3: Bo hệ thống Chương 4: Ổ đĩa mềm và các thiết bị cần thiết khác Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 080330.658DI-N
Phần I: Tổng quan về lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 1 Vai trò của ngành dịch vụ 2 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và phát triển kinh tế 3 Những yếu tố của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cạnh tranh qucố tế 4...
Ký hiệu xếp giá: 658.155Es-M
Chapter 1 - Introduction to Managing Corporate Cash. Chapter 2 - Payment Systems Chapter 3 - Managing Cash Inflows Chapter 4 - Managing Cash Outflows Chapter 5 - Liquidity Management ...
Đang xem: 1070