Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1375 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.50076 D182B
Giới thiệu nội dung cơ bản về quản trị vận hành hiện đại như: dự báo, hoạch định công xuất sản xuất và dịch vụ; bố trí mặt bằng sản xuất, dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho; hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Ch-N
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định sản phẩm và quyết định công nghệ; Chương 4: Lựa chọn vị trí xí nghiệp; Chương 5: Hoạch định tổng hợp; Chương 6: Quản trị tồn kho; Chương 7: Hoạch định nhu...
Ký hiệu xếp giá: 658.500 285 NG527T
Giáo trình giới thiệu những kiến thức về hệ thống phần mềm quản lý trong doanh nghiệp may mặc - hệ thống quản lý phòng kỹ thuật công nghệ GPRO IEES - hệ thống thu thập những dữ liệu thực tế và phản...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 TR120Đ
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị sản xuất và tác nghiệp; Dự báo nhu cầu sản phẩm; Quyết định về sản phẩm, dịch vụ- quá trình sản xuất và hoạch định công xuất; Xác định địa...
Ký hiệu xếp giá: 658.507 1 TR561Đ
Sách gồm những nội dung sau: Giới thiệu nội dung vê quản trị sản xuất tác nghệp; Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; Thiết kế sản phẩm và công nghệ; Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công xuất;...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L278
Brief contents: Logistics Systems Engineering; Acquisition and Production; Logistics Systems Management and Operations.
Ký hiệu xếp giá: 658.5 G311
Brief Contents: Forecasting; Waiting Lines; Supply Chain Management; Quality Control; Project Management; Facility Location; Aggregate Scheduling.
Ký hiệu xếp giá: 658.5 R89
Brief contents: Introduction; Product Planning and Competitive Priorities; Forecasting; Process Design; Technological Choices; Work Measurement; Capacity and Maintenance; Location; Layout; Materials...
Ký hiệu xếp giá: 658.503 TK
Mục Lục CHương I: Xây dựng mục tiêu hiệu quả các công cụ việc sản xuất Chương II: Quy hoạch và thiết kế sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 658.51 TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả sản xuất của công nhân viên CHương II: TỐi ưu hóa dây chuyền công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
Đang xem: 1927